Do czyszczenie ulic, dróg, chodników, alejek spacerowych, pieszych ciągów komunikacyjnych, a także pasów startowych i pasów kołowania na lotniskach zastosowanie mają zamiatarki. Są to urządzenia, które w sposób szybki i skuteczny wyczyszczą wspomniane powierzchnie.

Bardzo dobrej jakości zamiatarki, które stosuje się do czyszczenia tych powierzchni, usuwają z nich różne zabrudzenia. m.in. liście, czy też niewielkie odpady komunalne stałe oraz pył i wiele innych zabrudzeń różnego typu.

Zamiatarki – sposób ich pracy i najważniejsze wyposażenie

Zamiatarką nazywamy pojazd komunalny, do specjalnego zastosowania – czyszczenia ulic, a także dróg, ciągów pieszych oraz pasów startowych itp. Pojazdy takie bywają zbudowane na podwoziu samochodu ciężarowego, mogą też powstawać jako pojazdy, które od początku są konstruowane pod czyszczenie – np. zamiatarki kompaktowe. Do najważniejszych elementów wyposażenia zamiatarek  należą poniżej wymienione elementy:

  • szczotki obrotowe – mają za zadanie zgarnianie różnego rodzaju zanieczyszczeń i prowadzenie ich w kierunku kanału ssawnego;
  • zasysająca dmuchawa – to element, który wytwarza podciśnienie w kanale ssawnym, co z kolej powoduje, że zgarniane zanieczyszczenia są zasysane;
  • kontener, w którym są przechowywane zebrane zanieczyszczenia;
  • filtr wylotowy – jest to urządzenie służące do odfiltrowywania różnego rodzaju  zanieczyszczeń od powietrza.

Terberg Matec Polska – sprzedaż zamiatarek

Terberg Matec Polska oferuje sprzedaż zamiatarek najwyższej jakości, takich modeli jak:

  • Bucher CityCat V20;
  • Bucher CityCat V65;
  • Bucher CityCat V80.

Modele te wyróżniają się doskonałymi parametrami. Ich ładowność to 13,5 tony. Dostępne są w wersjach 3- albo 4-osiowej. Ich skrzynie ładunkowe mogą mieć pojemność w granicach 24 – 28 m³, natomiast pojemność przedziału zgniatania wanny zasypowej wynosi w nich 2,3 m³. Udźwig tych  modeli zamiatarek wynosi do 1000 kg w przypadku każdej maszyny. Posiadają też pulpity sterownicze MD4 i wyposażone są w ekran dotykowy 7″ albo 10″.

Skorzystaj z oferty: https://www.terbergmatec.pl/