Przewóz ładunków, jako jedna z głównych gałęzi transportu jest nieodłącznym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Ze względu na nierównomierne rozłożenie źródeł surowców, fabryk i zapotrzebowanie na materiały i półprodukty konieczne jest ich dostarczanie do odbiorców, pokonując zarówno krótkie jak i długie dystanse.
Transport międzynarodowy rzeczy to przewóz towarów głównie na dużych odległościach.

Jest to poważna operacja zarówno dla zleceniodawcy przewozu jak i operatora, dlatego wszystkie formalności muszą być szczegółowo dopilnowane, tak aby przewóz ten odbywał się bez niepotrzebnych komplikacji. Do przewozu ładunków między granicami państw konieczne jest również spełnienie odpowiednich norm dotyczących samych pojazdów, dotyczą one emisji spalin, poziomu generowanego hałasu itp. Firmy transportowe zajmujące się przewozem rzeczy muszą również posiadać odpowiednie uprawnienia także do samego prowadzenia tego typu działalności. Wiąże się to z odbyciem odpowiedniego szkolenia oraz zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Firma transportowa aby mogła funkcjonować musi posiadać także nienaganną opinię i sporą flotę https://mpslogistic.com.pl/#flota, jest to cecha mająca nie tylko przyciągać nowych potencjalnych klientów, ale również wymóg od strony prawnej. Jeżeli przykładowo właściciel przedsiębiorstwa transportowego będzie karany za popełnienie przestępstwa, lub też przedsiębiorstwo nie będzie dopełniać obowiązków przewoźnika, może się to wiązać z cofnięciem licencji i brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności. Te obwarowania prawne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów, dzięki czemu są oni chronieni prawem i mogą czuć się bardziej bezpiecznie kierując zlecenie na przewóz do firmy transportowej. Dodatkowo przedsiębiorstwa transportowe mogą posiadać dodatkowe ubezpieczenie które obejmuje nie tylko pojazd ale i przewożone ładunki, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przewozu.

Obowiązki i prawa zarówno osoby zlecającej transport jak i przewoźnika regulują odpowiednie normy, najczęściej są one objęte konwencją CMR regulującą zasady przewozu ładunków w transporcie międzynarodowym.