Międzynarodowy transport towarów

Międzynarodowy transport towarów

Przewóz ładunków, jako jedna z głównych gałęzi transportu jest nieodłącznym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Ze względu na nierównomierne rozłożenie źródeł surowców, fabryk i zapotrzebowanie na materiały i półprodukty konieczne jest ich dostarczanie do odbiorców, pokonując zarówno krótkie jak i długie dystanse. Transport międzynarod...

Read More