Sprzedaż samochodu, czy to kolejnemu właścicielowi czy też firmie takiej jak – krakow-skup-aut.pl, wiąże się z koniecznością poczynienia pewnych ustaleń, odwiedzenia urzędów oraz dopełnienia wszystkich formalności. Oto formalności, o których podczas sprzedaży samochodu nie można zapominać.

Prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu powinna przede wszystkim zawierać prawdziwe i potwierdzone dane zarówno nabywcy jak i sprzedawcy, dlatego też należy sprawdzić dowód osobisty drugiej strony i porównać dane z dowodu z danymi na umowie. Powinna także jasno identyfikować samochód, podawana jest w niej marka samochodu, jego kolor, numer rejestracyjny a niekiedy także numer silnika. W umowie powinny znaleźć się także informacje o wszelkich usterkach, aby później druga strona nie mogła zarzucą oszustwa oraz twierdzić, że nie wiedziała o nich. Konieczne będzie także zawarcie w umowie, która ze stron opłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarza po jednym dla kupującego i sprzedającego.

Wyrejestrowanie w urzędzie

Następnym krokiem będzie zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji. Właściciel pojazdu ma na to 30 dni, w praktyce nie ma przepisów, które karałyby za niedopełnienie tego obowiązku, jednak jeśli właściciel tego nie dopilnuje, to wszelkie przewinienia nowego właściciela będą szły na konto poprzedniego. Samochód należy wyrejestrować w tym samy urzędzie, w którym został zarejestrowany.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Transakcje sprzedaży wymaga opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, najczęściej ustala się, że robi to kupujący, jednak równie dobrze podatek może zostać rozłożony na obie strony lub na sprzedającego. Samochody o wartości poniżej 1000 zł, nie są opodatkowane, podobnie jak samochody kupowane w komisach.

Firma ubezpieczeniowa

Sprzedaż samochodu oznacza, że nie potrzebne nam już jego ubezpieczenie. Jeśli kupujący zdecyduje się je kontynuować wówczas dokonuje się cesji, jeśli nie to należy sprzedaż zgłosić w firmie ubezpieczeniowej wówczas otrzymamy zwrot ubezpieczenia za czas, w którym nie mamy samochodu.